Wydarzenie

Powrót
16.04.2018 - 17.04.2018

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2018

Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja” serdecznie zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju", która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2018 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Celem konferencji jest kontynuacja dyskusji naukowej z udziałem przedstawicieli środowisk: akademickich, eksperckich, administracji publicznej oraz branży energetycznej. Podczas paneli plenarnych (pierwszy dzień) poruszone zostaną zagadnienia odnoszące się do lokalnego kontekstu lokalizacji województwa podkarpackiego, które odgrywa strategiczną rolę w zakresie dostaw gazu ziemnego na Ukrainę. W 2016 r. Ukraina po raz pierwszy nie zakupiła gazu ziemnego bezpośrednio z Federacji Rosyjskiej. Z tego względu zasadne jest podjęcie dyskusji dotyczącej roli: terminalu LNG, projektu Baltic Pipe, polskich i ukraińskich magazynów gazu ziemnego, a także rozbudowy infrastruktury energetycznej. Przewiduje się w panelach plenarnych dyskusję nad kształtem rozwoju projektu elektromobilności, a w szczególności budowanie pozycji konkurencyjnej polskich firm na rynku krajowym oraz zagranicznym. Rozwój elektromobilności w sposób bezpośredni łączy się z elektroenergetyką, sektorem IT oraz rozbudową infrastruktury energetycznej i pojemności baterii. Rzeszów jest miastem wpisującym się w budowę nowoczesnego transportu niskoemisyjnego. Pojawiające się regulacje prawne związane z elektromobilnością stawiają koleje wyzwania nie tylko przed branżą energetyczną. Pojawia się również pytanie o przyszłość sektora naftowego oraz kierunki rozwoju transformacji energetycznej. Podczas Konferencji planowany jest również panel plenarny dotyczący przemysłu 4.0 dla sektora energii.

Natomiast podczas paneli tematycznych (drugi dzień) przewiduje się podjęcie tematyki związanej z: bezpieczeństwem energetycznym, transformacją energetyczną, rynkiem energii, wydobyciem surowców energetycznych, polskimi kompetencjami w sektorze usług energetycznych, przyszłością paliw kopalnych (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny), odnawialnymi źródłami energii, elektroenergetyką, nowymi technologiami, digitalizacją sektora energii oraz elektromobilnością. Planowana jest również organizacja debaty studenckiej.

Konferencja została objęta honorowym patronatem: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji, Prezesa Urzędu Regulacji EnergetykiPrezesa Głównego Urzędu StatystycznegoPrezydenta Miasta RzeszowaWojewody PodkarpackiegoMarszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie http://www.instytutpe.pl/konferencja2018/