Wydarzenie

Powrót
19.09.2018 - 20.09.2018

IV Kongres Energetyczny

Podstawowym celem organizowanego we wrześniu 2018 roku we Wrocławiu IV Kongresu Energetycznego, jest przedstawienie szerokiego spektrum poglądów i umożliwienie rzeczowej dyskusji w gronie ekspertów i praktyków, na temat najważniejszych zagadnień dotyczących polskiej branży energetycznej, a także jej obrazu na tle przemysłu energetycznego w Europie i w świecie. Tematem najwyższej wagi wciąż pozostaje kwestia bezpieczeństwa energetycznego zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej. W trakcie Kongresu uczestnicy będą się starali odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące kierunków zmian oraz kształtu nowego oblicza polskiej energetyki a także kluczowych przedsięwzięć planowanych i realizowanych przez obecny rząd.

Tematyka obrad obejmie także tradycyjnie zagadnienia związane z nowinkami technicznymi oraz z wdrażaniem innowacji podnoszących efektywność przemysłu energetycznego. Ponadto ważnymi tematami poruszanymi w trakcie paneli będą z pewnością: energetyka jądrowa – polski program narodowy; rola energetyki w rozwoju polskiej elektromobilności – szansa na budowę nowego przemysłu w Polsce; Polska graczem na globalnym rynku LNG; nowe modele biznesowe i trendy elektryfikacji; a także finansowanie innowacji w energetyce.

Organizatorzy, dostrzegając wyraźną determinację rządu i spółek w dążeniu do wprowadzeniu jakościowych zmian w wielu segmentach sektora energetycznego, zderzą te działania z opiniami i doświadczeniami naukowców, ekspertów, praktyków i branżowych decydentów. IV DKE będzie doskonałą platformą do swobodnej wymiany myśli, poglądów i dalekosiężnych wizji. Organizatorzy mają nadzieję, że pomoże to w podejmowaniu przyszłych decyzji dotyczących funkcjonowania tej tak ważnej dla kraju branży. Klikając na ten link można wypełnić formularz rejestracyjny.

Także tegoroczna Konferencja otrzymała Patronat Honorowy ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.