Wydarzenie

Powrót
09.12.2020 - 10.12.2020

IX Konferencja Naukowo-Techniczna Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych konferencji organizowanych przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń Spółek Dystrybucyjnych i PSE SA z ośrodkami naukowymi w zakresie m.in. identyfikacji strat energii elektrycznej, czynników wpływających na poziom strat, ograniczania strat.

Rada Programowa konferencji określiła wstępnie następujące zagadnienia, które powinny zostać omówione podczas konferencji:

 1. Analiza strat energii elektrycznej w ujęciu statystycznym;
 2. Metody określania rodzaju i wyznaczania miejsc powstawania strat oraz różnicy bilansowej;
 3. Obszarowe bilansowanie energii elektrycznej;
 4. Straty w kontekście energii biernej;
 5. Wpływ generacji rozproszonej na straty w sieciach nN i SN;
 6. Zastosowanie technologii w celu minimalizacji strat sieciowych lub ich optymalizacji;
 7. Opłacalność nakładów inwestycyjnych na ograniczanie strat energii elektrycznej w dystrybucji i przesyle;
 8. Aspekty taryfikacji w kontekście strat energii elektrycznej;
 9. Doliczanie/odliczanie strat u odbiorców i wytwórców;
 10. Obciążanie opłatami ze energię bierną odbiorców zasilanych na nN;
 11. Wpływ nielegalnego pobierania energii elektrycznej na straty oraz związane aspekty prawne.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa dostawców urządzeń i rozwiązań związanych z tematyką konferencji.

Więcej: http://straty.ptpiree.pl/