Wydarzenie

Powrót
24.10.2018 - 25.10.2018

Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Konferencja Energetyczna EuroPOWER to najważniejsze spotkanie dotyczące rozwoju sektora energii w Polsce. Od początków powstania wydarzenie stawia sobie za cel mówienia o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących branży.

Co pół roku w ramach konferencji wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najistotniejsze zmiany zachodzące na rynku, przeanalizować nowe trendy oraz modele biznesowe, pozwalające realizować przyjęte strategie.

Przed nami 28. Konferencja Energetyczna EuroPower, która stała się niezmiernie efektywną platformą dialogu, a przede wszystkim miejscem konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży i sektorów współpracujących.
Zakres tematyczny przygotowuje Rada Programowa pod przewodnictwem dr Leszka Juchniewicza oraz Remigiusza Nowakowskiego. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji rządowej, w tym także regulatora.

Podczas jesiennej edycji skupimy się na przedstawieniu konkretnych rozwiązań dla energetyki w gronie kluczowych osób decyzyjnych dla polskiej gospodarki. Wśród tematów, które będą omawiane znalazły się m.in.:

  • Polska energetyka u progu gospodarki 4.0 – na jakie źródła wytwarzania powinniśmy postawić?
  • Polityka energetyczna Polski vs Konkurencyjność polskiej gospodarki
  • Europejski rynek energii elektrycznej – diagnoza i kierunki zmian. Rekomendacje polskiego operatora systemu przesyłowego.
  • Chcemy być innowacyjni. Jak wyzwalać innowacje w energetyce?
  • Sprzedawcy a konsumenci – polaryzacja na rynku energii
  • Ciepłownictwo i kogeneracja – aktualny stan oraz perspektywy rozwoju

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie http://konferencjaeuropower.pl