Wydarzenie

Powrót
20.06.2017 - 21.06.2017

Konferencja i Targi PSEW 2017

Doroczna Konferencja i Targi PSEW to największe wydarzenie w branży energetyki wiatrowej w Europie Środkowo-Wschodniej – ubiegłoroczna, XI edycja zgromadziła ponad 1300 uczestników z kraju i z zagranicy. Na powierzchni 2500 m2 swoją ofertę zaprezentowało 55 polskich i zagranicznych wystawców. Podczas Konferencji, w ramach 12 paneli tematycznych, wystąpiło ponad 50 prelegentów.

Dotychczas tematyka Konferencji ograniczała się do zagadnień związanych bezpośrednio z branżą energetyki wiatrowej. Celem tegorocznej Konferencji i Targów, zatytułowanej „Energetyka wiatrowa – nowe otwarcie”, jest szersze spojrzenie - wpisanie się w dyskusję nad optymalnym miksem energetycznym dla Polski, w którym różne odnawialne źródła energii mogą efektywnie wspomagać pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wspierając jednocześnie rozwój gospodarczy oraz innowacyjność polskiej gospodarki. Postęp z jakim mamy obecnie do czynienia w  odnawialnych technologiach wytwarzania energii, doprowadzi w niedalekiej przyszłości do tzw. „grid parity” –  zrównania cen prądu elektrycznego z OZE z ceną prądu z tradycyjnych źródeł. Rozwój energetyki opartej o dostępne lokalnie źródła odnawialne, np. w ramach wprowadzanych przez polski rząd klastrów, ma szanse znacząco zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, przyczyniając się do szeregu korzyści: ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Jako organizatorowi zależy nam szczególnie aby unaocznić jak ten ogromny potencjał tkwiący w odnawialnych źródłach energii można najlepiej wykorzystać, i jakie warunki muszą być spełnione aby to było możliwe.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronie http://2017.psew.pl/