Wydarzenie

Powrót
12.06.2019 - 14.06.2019

Konferencja Naukowa "Aktualne Problemy w Elektroenergetyce"

Konferencja Naukowa APE powstaje przy współpracy wielu instytucji naukowych oraz firm. Celem Konferencji jest prezentacja aktualnych problemów elektroenergetyki, kreowanie jej perspektyw rozwojowych oraz umożliwienie nawiązania współpracy środowiska naukowego i przemysłu, czego efektem są wspólne prace naukowe i projekty przemysłowe. Najczęściej poruszanymi tematami są kwestie bezpieczeństwa i pracy systemu elektroenergetycznego, a przedstawiane referaty prowadzą do dyskusji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

Więcej na: https://eia.pg.edu.pl/ape/strona-glowna