Wydarzenie

Powrót
31.05.2017

Konferencja Smart Grid w Polsce

Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej (PK ŚRE) oraz Ministerstwo Energii zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt. „Smart Grid w Polsce”, która odbędzie się 31 maja 2017 r. w ‘Sali pod Kopułą’ Ministerstwa Rozwoju, przy Palcu Trzech Krzyży 3/5.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie szeregu zagadnień z zakresu rozwoju inteligentnych sieci energetycznych w Polsce. Celem umożliwienia merytorycznej dyskusji o Smart Grid, konferencja została podzielona na sesje tematyczne, porządkujące najważniejsze zagadnienia i kwestie.

Zaproszenie do wygłoszenia swoich referatów przyjęły największe krajowe autorytety oraz przedstawiciele branży związanych z rozwojem inteligentnych sieci.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie http://wec-pksre.pl/pl/a/31-05-2017-konferencja-smart-grid-w-polsce