Wydarzenie

Powrót
06.11.2018 - 07.11.2018

Magazyny energii

Konferencja jest drugą konferencją organizowaną przez PTPiREE w zakresie magazynów energii. Głównym celem konferencji jest dyskusja o celach jakim mają służyć projekty magazynowania energii realizowane przez operatorów oraz jakie są możliwości ich finansowania. Organizatorzy przewidują również przedstawianie przykładów magazynów energii zrealizowanych przez krajowych i europejskich OSD.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej PSE SA, środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych, biur projektowych, firm wykonawczych oraz producentów.

W programie konferencji można znaleźć takie tematy jak:

  • Jak pogodzić różne filozofie działania w celu budowy innowacyjnego sektora?
  • Jak pogodzić rozwój klastrów z działalnością OSD?
  • Czemu mają służyć projekty magazynowania energii realizowane przez operatorów?
  • Co z finansowaniem i jaka jest rola regulatora?
  • Jakie możliwości, zachęty, motywacje … – spojrzenie branży, URE, resortów; Wizja i wsparcie decydentów krajowych?
  • Wpływ zmiany ról na rynku energii oraz struktury systemu energetycznego, w tym szczególnie energetyki rozproszonej, z magazynami energii, podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie http://magazyny.ptpiree.pl/