Wydarzenie

Powrót
09.05.2017 - 11.05.2017

Międzynarodowa Konferencja Transformatorowa "TRANSFORMATOR '17"

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, środowisk naukowych, ośrodków badawczo - rozwojowych, biur projektowych, producentów związanych z tematem konferencji. Organizatorzy przewidują także śladem poprzednich konferencji udział przedstawicieli z zagranicy. W związku z tym konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne).

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: 

 • Zagadnienia w pracach CIGRE S.C. A2
 • Diagnostyka transformatorów i ocena jej skuteczności
 • Awaryjność transformatorów, przyczyny awarii
 • Postęp w zakresie konstrukcji i budowy transformatorów
 • Alternatywne dielektryki ciekłe w transformatorach
 • Monitoring transformatorów, najnowsze trendy i dotychczasowe doświadczenia
 • Izolatory przepustowe, aktualne zagrożenia w eksploatacji
 • Układy izolacyjne transformatorów - nowe rozwiązania
 • Próby odbiorcze
 • Rozwiązania konstrukcyjne transformatorów rozdzielczych do pracy w sieci z przyłączonymi, po stronie nn, źródłami energii rozproszonej
 • Transformatory współpracujące z układami przekształtnikowymi

W czasie konferencji odbędzie się Tutorial organizowany wspólnie z Komitetem Studiów A-2 CIGRE poświęcony problematyce przepięć w transformatorach.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie http://transformator.ptpiree.pl/strona-glowna