Wydarzenie

Powrót
24.04.2020

Ogólnopolska Konferencja Naukowa OZE – Energia przyszłości

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową OZE - Energia przyszłości.

Energetyka odnawialna stała się ważnym tematem społecznym, politycznym, gospodarczym i medialnym. Jednak najważniejsze jest, aby za całym dyskursem publicznym stały rzetelne i kompleksowe badania naukowe, bo to wiedza pozwala na podejmowanie właściwych decyzji na wszystkich płaszczyznach. Waga problematyki wpłynęła na wzrost zainteresowania środowiska naukowego tymi zagadnieniami, a postęp technologiczny przyczynił się do konieczności intensyfikacji badań.

Organizatorzy zapraszają przedstawicieli środowiska naukowego, bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w badania dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii do przedstawienia swoich prac naukowych, przemyśleń i refleksji zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Uczestnictwo w konferencji pozwoli na identyfikację najistotniejszych problemów badawczych, merytoryczną dyskusję oraz na rozwój kontaktów, które przerodzą się we współpracę i wspólne projekty. 

Więcej na: http://www.konferencja-oze.pl/