Wydarzenie

Powrót
26.09.2019 - 27.09.2019

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy 2019

Temat przewodni szczytu brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

Już po raz piąty Europejskie Centrum Biznesu zaprasza czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy. W ramach tegorocznej edycji organizatorzy skoncentrują się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. W ramach zaplanowanych debat prowadzone będą dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej, otoczenia makroekonomicznego, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego), jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego.

Temat przewodni szczytu: Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Prezydenta RP, rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu płaszczyznach. Na zakończenie pierwszego dnia obrad tradycyjnie odbędzie się uroczysta Gala, podczas której zostaną wręczone Statuetki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2019” 

Więcej na: http://osg2019.pl/