Wydarzenie

Powrót
07.11.2019 - 10.11.2019

Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka to impreza cykliczna, organizowana co roku przez inne Akademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Tegoroczne wydarzenie, które będzie miało miejsce w Poznaniu w dniach 7-10 listopada 2019 roku, jest już 21. takim przedsięwzięciem. Jego hasłem będzie „Elektromobilność i efektywne zarządzanie energią elektryczną – wyzwania dla młodych elektryków na nowe 100 lat".

W cyklach wykładów i szkoleń organizatorzy chcą zwrócić uwagę na istniejące rozwiązania i obrane kierunki rozwoju w zakresie elektromobilności, a także na konieczne zmiany w systemie zarządzania energią elektryczną, które trzeba wprowadzić, aby dostosować polski system do ogólnoświatowego postępu technologicznego.

Jak najszybsze zapoznanie studentów z zagadnieniem elektromobilności i efektywnym zarządzaniem energią elektryczną pozwoli na wczesne przygotowanie kadry inżynierskiej zdolnej do budowania nowoczesnej, efektywnej energetycznie i ekologicznej Polski.

Idea Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka narodziła się w 1997 roku.  W Poznaniu wydarzenie gości po raz drugi, a jego organizatorami jest Akademickie Koło SEP przy Politechnice Poznańskiej, działające w ramach Oddziału Poznańskiego SEP im. prof. Józefa Węglarza.

Kwartalik Naukowy Energetyków „Acta Energetica” objął wydarzenie patronatem medialnym.

Więcej na http://odme2019.sep.com.pl/