Wydarzenie

Powrót
05.10.2020 - 06.10.2020

Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości

Europejskie Centrum Biznesu zaprasza do udziału w 6. edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2020, który odbędzie się w Lublinie w Międzynarodowych Targach Lubelskich, w dniach 5-6 października br. Temat przewodni najbliższej edycji brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

Europejskie Centrum Biznesu zaprasza czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Szczyt. Tegoroczna edycji skoncentruje się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. W ramach zaplanowanych debat przeprowadzone będą dyskusje poświęcone zabezpieczeniu polskiej gospodarki w dobie pandemii pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego i finansowego jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Temat przewodni Szczytu: Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu płaszczyznach. Na zakończenie pierwszego dnia Szczytu odbędzie się Gala wręczenia statuetek Bursztyn Polskiej Gospodarki 2020.

Więcej informacji: http://osg2020.pl/