Wydarzenie

Powrót
20.09.2018 - 21.09.2018

Polska Konferencja Hydroenergetyczna

Od początku tej dekady doroczne konferencje hydroenergetyczne RENEXPO Poland stanowią platformę dyskusji nad wyzwaniami, przed którymi staje energetyka wodna w Polsce i w innych krajach Europy w świetle zmian w otoczeniu prawno-administracyjnym, a także możliwości wynikających z potencjału hydroenergetycznego, stanu techniki oraz uwarunkowań ekonomicznych i środowiskowych. Zebrania te służą wymianie opinii i informacji na temat perspektyw i obserwowanych trendów rozwojowych sektora, doświadczeń z budowy i eksploatacji elektrowni wodnych, a także nowych rozwiązań technicznych i wyników prac badawczorozwojowych. Uczestniczą w nich przedstawiciele szeroko rozumianego sektora energetyki wodnej, uczelni i instytutów badawczych, władz państwowych i samorządowych, a także organizacji pozarządowych. Konferencje adresowane są głównie, lecz niewyłącznie, do przedstawicieli regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej. Dzięki zaangażowaniu Działu Handlowego Ambasady Norweskiej w naszych zebraniach uczestniczą często przedstawiciele firm i instytucji norweskich. Obrady toczą się w języku polskim oraz angielskim.

Tegoroczna konferencja odbywa się w XXX-lecie powołania do życia Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych – jednego ze współorganizatorów wydarzenia. Po raz pierwszy obrady będą się toczyć poza Warszawą. Miejscem spotkania będzie hotel Ibis Styles w Bielsku-Białej, co pozwoli połączyć konferencję z wizytą studyjną w Elektrowni Wodnej Porąbka-Żar.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, w pakiecie konferencyjnym uczestnicy otrzymają roczną prenumeratę elektroniczną Energetyki Wodnej¸ dostęp do wersji elektronicznych prezentacji konferencyjnych oraz materiały drukowane z obszernymi streszczeniami referatów (do 2 stron druku czcionką Times Roman 10 pt). Książki streszczeń zostaną wydane i opatrzone numerem ISBN przez Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Autorzy wybranych referatów zostaną zaproszeni do opracowania artykułów przeznaczonych do czasopism naukowych Acta Energetica i Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery. Zaproszenia będą konsultowane z Komitetem Naukowym. Artykuły kierowane do bardziej szerokiego kręgu odbiorców będą drukowane w kwartalniku Energetyka Wodna na podstawie rekomendacji Komitetu Organizacyjnego.

 

W programie konferencji znalazły się między innymi:

 • Jubileusz XXX-lecia Towarzystwa Rozwoju MEW
 • Stan, perspektywy i trendy rozwojowe energetyki wodnej
 • Energetyka wodna i jej infrastruktura w gospodarce narodowej
  oraz w środowisku społecznym i przyrodniczym
 • Nietechniczne uwarunkowania rozwoju energetyki wodnej
 • Debata panelowa z cyklu:
  “W poszukiwaniu szans dla energetyki wodnej”
 • Doświadczenia  z projektowania, budowy i eksploatacji
  elektrowni wodnych oraz maszyn i urzàdzeñ hydroenergetycznych
 • Nowe rozwiązania techniczne oraz prace badawczo-rozwojowe
 • Zwiedzanie Elektrowni Wodnej Żar


Organizatorzy:

 • Towarzystwo Elektrowni Wodnych
 • Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
 • Instytut Maszyn Przepływowych PAN


Partnerzy:

 • PGE Energia Odnawialna SA
 • REECO GmbH
 • Dział Handlowy Ambasady Królestwa Norwegii

 

Szczegółowe informacje na temat udziału w konferencji można znaleźć na stronie http://www.renexpo-warsaw.com/