Wydarzenie

Powrót
19.05.2021 - 20.05.2021

Prosument energii odnawialnej jako aktywny uczestnik systemu elektroenergetycznego

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w konferencji „Prosument energii odnawialnej jako aktywny uczestnik systemu elektroenergetycznego.”

Paneliści i uczestnicy zastanowią się, jak będzie się dalej rozwijał sektor energetyki prosumenckiej:

  • dla kogo powinny być adresowane nowe systemy wsparcia dla energetyki prosumenckiej,
  • czy elementy mikroinstalacji powinny podlegać obowiązkowi certyfikacji lub innym wymaganiom formalnym,
  • czy operator sieci dystrybucyjnej powinien mieć możliwość wpływania na wielkość mocy mikroinstalacji,
  • czy potrzebne są bardziej rygorystyczne przepisy formalno-prawne dotyczące rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce.

Więcej  na: http://prosument.ptpiree.pl/