Wydarzenie

Powrót
14.10.2020 - 15.10.2020

Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym

PTPiREE wspólnie z ENERGA-Operator, Enea Operator, TAURON Dystrybucja oraz PSE SA, organizuje już siódmą konferencję „Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym”.

Konferencja odbędzie się  w  trybie hybrydowym (możliwy będzie udział w formie zjazdowej bezpośrednio w hotelu, jak i udział on-line poprzez platformę szkoleniową ClickMeeting – dotyczy to zarówno prelegentów jak i uczestników), w dniach 14-15 października 2020 r. w Warszawie.

 W trakcie tegorocznej edycji omawiane szeroko będą zagadnienia dotyczące aktualnych i planowanych regulacji prawnych dotyczących OZE oraz ich wpływu na działalność operatorów sieci, a także bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych, warunków i zasad przyłączania do sieci elektroenergetycznych odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem mikroinstalacji, zasad współpracy OZE z systemem elektroenergetycznym, aktualnego stanu przyłączeń itd. W trakcie konferencji zostanie zorganizowany również Panel dyskusyjny.

Więcej informacji na: http://oze.ptpiree.pl