Wydarzenie

Powrót
27.02.2017 - 28.02.2017

Raportowanie zgodnie z REMIT w praktyce

Główne zagadnienia:

Obowiązki raportowania zgodnie z wymogami REMIT
Raportowanie danych – pierwsze doświadczenia
Kanały raportowania
Raportowanie transakcji zgodnie z REMIT – aspekty techniczne
Problemy z raportowaniem w praktyce – kto odpowiada i jak się przed nimi chronić
Wymiar odpowiedzialności za naruszenie zakazów wynikających z REMIT

Dlaczego warto wziąć udział?

W kwietniu wszedł w życie kolejny obowiązek związany z raportowaniem REMIT. Uczestnicy rynku energii wdrożyli już rozwiązania pozwalające im na bieżące ewidencjonowanie transakcji podlegające raportowaniu, ale dopiero praktyka pokazała, ile jeszcze jest niewiadomych w tym zakresie.
W trakcie warsztatu Prelegenci omówią wpływ nowych przepisów na sektor energetyczny, procedurę raportowania a także wymagany sposób publikacji danych. Dodatkowo zostaną poruszone wątpliwości zgłaszane przez podmioty zobligowane do raportowania.
Dzięki udziałowi w spotkaniu dowiedzą się Państwo, jak rozróżniać kontrakty OTC na standardowe i niestandardowe oraz Eksperci odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania.
Działania na hurtowym rynku energii mogą generować pewne ryzyka. Można je jednak ograniczyć dzięki podjęciu odpowiednich decyzji w tym obszarze.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy przede wszystkim do firm energetycznych:

Przedsiębiorstwa wytwarzające energię i gaz,
Spółki obrotu,
Spółki dystrybucyjne,
Spółki zajmujące się bilansowaniem handlowym,

Do kadry zarządzającej , dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów:

Handlowy
Prawny
Finansowy
Strategii
Regulacji
Umów

Spotkanie dedykowane jest wszystkim podmiotom zainteresowanym zagadnieniami związanymi z hurtowym rynkiem energii.

Szczegółowy program warsztatów oraz warunki udziału można znaleźć na stronie:

http://mmcpolska.pl/event/raportowanie-zgodnie-z-remit-w-praktyce/