Wydarzenie

Powrót
19.06.2018

Rola informacji w rozwoju polskiej energetyki

Celem Seminarium jest stworzenie przestrzeni do swobodnej wymiany doświadczeń przedstawicieli organów państwowych, przedsiębiorstw energetycznych, naukowców oraz wszystkich innych zaangażowanych podmiotów w obszarze regulacji prawnych oraz rozwiązań technicznych związanych z przetwarzaniem informacji w systemach informatycznych (IT) oraz automatyki przemysłowej (OT) polskiego systemu energetycznego. Motywem przewodnim dyskusji będzie próba odpowiedzi na pytanie: "Jaką wartość mają informacje gromadzone przez Smart Grids w Polsce"

Wśród prelegentów seminarium są m.in.:

  • prof. dr hab. inż. Andrzej Wiszniewski
  • dr inż. Wojciech Myślecki - doradca Zarządu Banku BZ WBK
  • Piotr Suski - Kancelaria Adwokacka dr Mariusz Swora "RODO w praktyce przedsiębiorstw energetycznych"
  • dr Jan Rączka - Regulatory Assistance Projekt "Dane pomiarowe na wyciągnięcie ręki. Elektroenergetyka i ciepłownictwo" 
  • prof. dr hab. inż. Marian Sobierajski - Politechnika Wrocławska
  • mgr inż. Paweł Michalski - Instytut Tele i Radiotechniczny Warszawa "Skalowalny system z sensorami do e-zarządzania stacjami elektroenergetycznymi"

Więcej informacji o wydarzeniu i warunkach udziału w nim można znaleźć na stronie http://www.smartgrids.org.pl/3546032,1041.dhtml