Wydarzenie

Powrót
21.03.2018 - 22.03.2018

Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych konferencji organizowanych przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń Spółek Dystrybucyjnych i PSE Operator z ośrodkami naukowymi w zakresie m.in. identyfikacji strat energii elektrycznej, czynników wpływających na poziom strat, ograniczania strat.

W trakcie Konferencji zaplanowano omówienie następujących zagadnień:

  1. Analiza strat energii elektrycznej w ujęciu statystycznym
  2. Metody określania rodzaju i wyznaczania miejsc powstawania strat oraz różnicy bilansowej
  3. Obszarowe bilansowanie energii
  4. Wpływ generacji rozproszonej na straty w sieciach nN i SN
  5. Zastosowanie technologii w celu minimalizacji strat sieciowych lub ich optymalizacji
  6. Opłacalność nakładów inwestycyjnych na ograniczanie strat energii w dystrybucji i przesyle
  7. Aspekty taryfikacji w kontekście strat energii
  8. Wpływ nielegalnego pobierania energii na straty oraz związane aspekty prawne

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej PSE S.A., środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych, biur projektowych, firm zajmujących się wyznaczaniem, identyfikacją i ograniczaniem strat energii elektrycznej. Miło nam poinformować, że Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Pana Macieja Bando, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie http://straty.ptpiree.pl/strona-glowna