Wydarzenie

Powrót
21.11.2017 - 24.11.2017

Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’17

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału, w organizowanej już po raz szesnasty Konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’17 21 - 24 listopada 2017 w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Przewodnim tematem XVI Konferencji SIwE'17 będzie bezpieczeństwo sieci energetycznej w kontekście ogromnego jej nasycenia infrastrukturą teleinformatyczną. Oprócz zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa chcielibyśmy na Konferencji przedstawić zagadnienia związane z:

-    możliwością obniżenia wskaźników niezawodnościowych (regulacja jakościowa)
-    nowościami z zakresu łączności
-    zarządzaniem infrastrukturą energetyczną
-    zarządzaniem generacją rozproszoną
-    dalszym rozwojem smart grid / smart metering
-    pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych pomiarowych
-    wymianą informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej
-    procesem obsługi klienta
-    systemami billingowymi
-    innymi systemami IT wspierającymi wytwarzanie, przesył, dystrybucję i obrót energią elektryczną

W ciągu piętnastu lat Konferencja SIwE stała się największym i najpoważniejszym spotkaniem branży energetycznej w obszarze informatyki. W ostatniej edycji konferencji (29.11-2.12.2016r .) udział wzięło 547 Uczestników ze 170 firm i instytucji: przedstawicieli urzędów administracji państwowej, energetyki, świata nauki oraz sektora IT.

Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, konferencja ta spotka się z Państwa dużym zainteresowaniem. Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w XVI Konferencji „Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’17”.