Wydarzenie

Powrót
26.11.2019 - 29.11.2019

Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’19

W ciągu siedemnastu lat istnienia Konferencja SIwE stała się największym i najpoważniejszym spotkaniem branży energetycznej w obszarze informatyki. W ostatniej edycji konferencji (20-23 listopada 2018 r.) udział wzięło ponad 600 uczestników z ponad 150 firm i instytucji: przedstawicieli urzędów administracji państwowej, energetyki, świata nauki oraz sektora IT.

Najważniejszymi zagadnieniami, które organizatorzy chcieliby poruszyć w tym roku, są:

  • cyberbezpieczeństwo infrastruktury energetycznej
  • energetyczne start-upy
  • systemy łączności w energetyce
  • systemy wspierające obrót energią elektryczną
  • rozwiązania informatyczne dedykowane dla przedsiębiorstw wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej

Konferencji towarzyszyć będą:

  • wystawa urządzeń / systemów / rozwiązań IT dla energetyki
  • warsztaty na temat globalnych kierunków rozwoju informatyki.

Więcej na: http://siwe.ptpiree.pl/