Wydarzenie

Powrót
30.06.2021

Systemy Łączności w Energetyce – Współpraca Operatorów Elektroenergetycznych i Telekomunikacyjnych

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w konferencji: Systemy Łączności w Energetyce – Współpraca Operatorów Elektroenergetycznych i Telekomunikacyjnych, która odbędzie się 30.06.2021 r. online.

Konferencja poświęcona będzie systemom łączności wykorzystywanym w energetyce. Uczestnicy przyjrzą się także kierunkom zmian w technice i regulacjach prawnych, będących odpowiedzią na potrzeby sektora w zakresie łączności, a także wynikającym z konieczności wdrożenia rozwiązań ujętych w dyrektywie UE ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Istotnym i aktualnym zagadnieniem, które zastanie poruszone, jest kwestia współpracy przedsiębiorstw sektorów elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego w obliczu zmieniających się zasad udostępniania infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Organizatorzy planują następujące tematy:

  • Uwarunkowania techniczne zapewnienia dostępu do słupów elektroenergetycznych
  • Specjalistyczne słupy elektroenergetyczne pod zastosowania telekomunikacyjne
  • Zmiany w prawie w obszarze telekomunikacji, w tym projektowane w ramach ustawy Prawo komunikacji elektronicznej i ustawy wprowadzającej
  • Łączność radiową jako element zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju
  • Status rozwoju sieci łączności radiowej w sektorze energetyki
  • Zdalny odczyt liczników energii elektrycznej jako przykład szerokopasmowej transmisji danych
  • Otwarte systemy 5G i sieć badawczą 5G
  • Planowaną architekturę i usługi w sieci LTE 450
  • Systemy łączności dla ratownictwa na morzu
  • Wybrane aspekty planowania radiowego.

W konferencji przewidziano udział przedstawicieli Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Operatora Systemu Przesyłowego, regulatora energetycznego i telekomunikacyjnego, resortów zainteresowanych poruszaną tematyką, przedstawicieli podmiotów i zrzeszeń sektora telekomunikacyjnego oraz środowisk naukowych, firm wykonawczych i producentów.

Więcej na: http://lacznosc.ptpiree.pl/