Wydarzenie

Powrót
05.12.2017 - 06.12.2017

Szacowanie i prognozowanie obciążeń w sieciach elektroenergetycznych

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza na konferencję Szacowanie i prognozowanie obciążeń w sieciach elektroenergetycznych, która odbędzie się w 5 i 6 grudnia w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

W trakcie konferencji zaplanowano omówienie następujących zagadnień:

 • Analiza obciążeń stacji WN/SN i SN/nn
 • Analiza charakterystyk obciążenia odbiorców rozliczanych w taryfie C i G
 • Estymacja parametrów przebiegów obciążeń:
  -        mocy maksymalnej
  -        czasu trwania mocy maksymalnej
  -        czasu występowania mocy maksymalnej
 • Wykorzystanie danych z LB i telemechaniki na potrzeby poprawy jakości estymacji obciążeń
 • Wykorzystanie mocy transformatorów zainstalowanych w stacjach SN/nn
 • Prognozowanie w elektroenergetyce, nowe metody i techniki prognozowania
 • Źródła generacji rozproszonej i odnawialnej oraz ich wpływ na obciążenie systemu
 • Narzędzia wspierające, które wykorzystują dane z sieci (pomiary z LB, z telemechaniki, analizatorów i innych urządzeń pomiarowych) ułatwiają prognozowanie obciążeń
 • Taryfy energii elektrycznej.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej PSE S.A., środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych, biur projektowych, producentów.

Organizator:  Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
Miejsce konferencji:  Wisła, Hotel Gołębiewski
Termin:  5-6 grudnia 2017 r.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć na stronie http://prognozowanie.ptpiree.pl