Wydarzenie

Powrót
28.10.2020 - 29.10.2020

V Konferencja Naukowo-Techniczna Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w V Konferencji Naukowo-Technicznej Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych, która odbędzie się 
28-29 października 2020 r. w Hotelu AQUARIUS w Kołobrzegu.

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych wydarzeń poświęconych tej tematyce organizowanych przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń spółek dystrybucyjnych i przesyłowej z ośrodkami naukowymi m.in. w zakresie zagadnień związanych z pomiarami w sieciach elektroenergetycznych, kompatybilności elektromagnetycznej, z uwzględnieniem wykorzystania nowych technologii pomiarowych i diagnostycznych.

Podczas konferencji omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 • aspekty prawne i regulacyjne, w tym nowe regulacje w zakresie zmian do ustawy Prawo Energetyczne, ustawy o Rynku Mocy, wydłużenia okresu ważności legalizacji liczników energii elektrycznej, regulacji jakościowej
 • doświadczenia z wdrożeń instalacji AMI w Polsce i Europie
 • rozwiązania smart home – standardy oraz praktyczne implementacje
 • laboratoria AMI – przegląd interesujących badań i projektów
 • bezpieczeństwo infrastruktury AMI
 • nowe technologie komunikacji dla odczytu liczników energii elektrycznej
 • wykorzystanie liczników inteligentnych oraz liczników bilansujących w diagnostyce sieci dystrybucyjnej
 • kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń odbiorczych w kontekście komunikacji PLC w systemach klasy AMI
 • interpretacja wyników pomiarowych
 • badania i pomiary urządzeń energetycznych
 • nowoczesne techniki diagnostyczne stosowane w energetyce
 • monitoring jakości energii elektrycznej
 • ochrona urządzeń pomiarowych
 • pomiary wielkości nieelektrycznych.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli spółek dystrybucyjnych, spółki przesyłowej, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych, firm zajmujących się produkcją i dystrybucją aparatury kontrolno-pomiarowej.

Więcej na: http://pomiary.ptpiree.pl/