Wydarzenie

Powrót
16.06.2021 - 17.06.2021

VI Konferencja Naukowo-Techniczna Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w VI Konferencji Naukowo-Techniczna Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych, która odbędzie się online w dniach 16-17 czerwca 2021 r.

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych wydarzeń poświęconych tej tematyce organizowanych przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń Spółek Dystrybucyjnych i Przesyłowej z ośrodkami naukowymi w zakresie m.in. zagadnień związanych z pomiarami w sieciach elektroenergetycznych, zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej, z uwzględnieniem wykorzystania nowych technologii pomiarowych i diagnostycznych.

Więcej na: http://pomiary.ptpiree.pl/