Wydarzenie

Powrót
09.06.2021 - 10.06.2021

VI Konferencja „Niezawodność i Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i przemysłowej - IT/OT”

 

VI Konferencja „Niezawodność i Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i przemysłowej - IT/OT” odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2021 r. w Falentach pod Warszawą (formuła hybrydowa).

Celem Konferencji jest prezentacja praktycznych rozwiązań oraz bieżących trendów w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa i  przeciwdziałaniu atakom cybernetycznym w sektorach: energetycznym, petrochemicznym, gazowniczym, wod-kan., spożywczym, farmaceutycznym, a także innych przedsiębiorstwach posiadających infrastrukturę OT.

Zakres tematyczny konferencji:

 • aktualny stan prawny zagadnień w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • strategia w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości
 • rozwiązania chmurowe i teleinformatyczne
 • jak bezpiecznie kupować infrastrukturę OT/IT
 • zagrożenia cybernetyczne dla procesów zarządczych i technologiczno-produkcyjnych w przedsiębiorstwach
 • ochrona przed cyberatakami
 • skutki techniczno-finansowe cyberataków
 • bezpieczeństwo infrastruktury OT i IT - praktyczne rozwiązania i trendy w przeciwdziałaniu zagrożeniom w cyberprzestrzeni
 • bezpieczeństwo systemów zasilania
 • niezawodność systemów pomiarowych i sterowania, a cyberbezpieczeństwo
 • ubezpieczenia instalacji przemysłowych
 • ochrona danych osobowych.

Szczególny nacisk położony będzie na wymianę doświadczeń pomiędzy branżowymi profesjonalistami. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania chroniące przedsiębiorstwa przed cyberprzestępczością oraz doświadczenia firm przeciwdziałających cyberatakom. Pokazany zostanie związek pomiędzy niezawodnością systemu pomiarów i sterowania a cyberbezpieczeństwem.

Więcej informacji na https://konferencje.nowa-energia.com.pl/cyber/2021/