Wydarzenie

Powrót
30.05.2017 - 31.05.2017

VI Konferencja Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym

PTPiREE wspólnie z ENEA Operator, ENERGA Operator, TAURON Dystrybucja oraz PSE SA, organizuje już szóstą Konferencję Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym. Konferencja odbędzie się w dniach 30-31 maja 2017 r. w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54.

W trakcie tegorocznej edycji omawiane będą zagadnienia dotyczące aktualnych i planowanych regulacji prawnych dotyczących OZE oraz ich wpływu na działalność operatorów sieci, a także bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych, warunków i zasad przyłączania do sieci elektroenergetycznych odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem mikroinstalacji, zasad współpracy OZE z systemem elektroenergetycznym, aktualnego stanu przyłączeń itd. W trakcie konferencji zostanie zorganizowany również Panel dyskusyjny.

Organizatorzy Konferencji:

 • Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 • ENEA Operator Sp. z o.o.
 • ENERGA Operator SA
 • TAURON Dystrybucja SA
 • PSE SA

Patronat Honorowy: Urząd Regulacji Energetyki oraz Ministerstwo Energii

Miejsce konferencji: Warszawa, Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54

Termin: 30/31 maja 2017r.

Rada Programowa:

 • Dariusz Strzelecki – ENEA Operator Sp. z o.o.
 • Grzegorz Widelski – ENERGA Operator SA
 • Włodzimierz Mucha – PSE SA
 • Janusz Kurpas – TAURON Dystrybucja SA
 • Krzysztof Madajewski – Instytut Energetyki O/Gdańsk
 • Ireneusz Grządzielski – Politechnika Poznańska
 • Wojciech Tabiś – Biuro PTPiREE
 • Wojciech Kozubiński – Biuro PTPiREE

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie http://oze.ptpiree.pl/