Wydarzenie

Powrót
21.03.2019 - 22.03.2019

VIII Forum Biomasy i Pelletu

W dniach 21-22 marca 2019  zapraszamy wraz z Gospodarzem Honorowym Forum Grupą Energa do Elbląga i udziału w VIII edycji najważniejszego wiosennego spotkania branży Forum Biomasy i Pelletu w Ciepłownictwie i Energetyce.

 Wiosenne Święto Branży powermeetings.eu już na stałe wpisało się w kalendarz spotkań branżowych i stanowić będzie neutralną platformę wymiany informacji, osiągnięć i wyników doświadczeń. Będzie szansą do nawiązania kontaktów z producentami, dostawcami i firmami logistycznymi, umożliwiając dostawcom biomasy jak również dostawcom rozwiązań technologicznych zapoznanie się z oczekiwaniami ich odbiorców i użytkowników przemysłowych.

Prelekcje przygotują przedstawiciele czołowych firm energetycznych, dostawcy usług, jak również przedstawiciele najważniejszych urzędów, instytutów i instytucji kontrolujących.

Naszym zadaniem jako organizatora będzie zapewnienie Państwu tematyki poruszającej najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu regulacji, produkcji, badania jakości, logistyki oraz spalania biomasy.

Rok rocznie nasze spotkanie gromadzi szerokie grono ekspertów i przedstawicieli najważniejszych firm z branży, przedstawicieli rządu oraz świata nauki co z pewnością świadczy o dużej randze naszych wydarzeń. Łącznie w naszych wiosennych spotkaniach udział wzięło ponad 1 850 uczestników.

Pierwszego dnia Forum, po części konferencyjnej, zapraszamy do udziału w uroczystej kolacji, która będzie doskonałą okazją do dalszych rozmów branżowych, a niepowtarzalna atmosfera towarzysząca każdemu naszemu spotkaniu z pewnością ułatwi nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

W programie drugiego dnia Forum zaplanowaliśmy zwiedzanie Elektrociepłowni Elbląg, należącej do Energi Kogeneracji, posiadającej blok opalany biomasą w formie pelletu oraz warsztaty: Uwarunkowania wykorzystania biomasy w systemach wsparcia OZE w świetle obowiązujących regulacji prawnych.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

  • administracji publicznej odpowiedzialnych za funkcjonowanie rynku biomasy w Polsce
  • wytwórców energii i ciepła z biomasy
  • producentów oraz dostawców biomasy
  • firm logistycznych
  • firm kontrolujących jakość i certyfikujących paliwa
  • firm zajmujących się budową nowych mocy wytwórczych
  • dostawców rozwiązań technologicznych
  • firm inżynieryjnych
  • firm konsultingowych i doradczych zainteresowanych tematyką inwestycji w sektorze energetycznym

Więcej informacji na: https://powermeetings.eu/forum-biomasy/