Wydarzenie

Powrót
28.02.2017

Wirtualne elektrownie, magazyny energii i spółdzielnie energetyczne

Od wielu lat polityka energetyczna kładzie nacisk na zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej. Obecnie trwają intensywne prace nad wprowadzeniem na rynek w Polsce dwóch nowych form przedsiębiorczości energetycznej: tzw. klastrów oraz spółdzielni energetycznych. Technologie "wirtualnych elektrowni" (ang. virtual power plants) oraz systemy magazynowania energii jako jedne z bardziej sprawdzonych i wydajnych sposobów zapewnienia efektywności i stabilności źródłom energii w systemie rozproszonym, mogą stać się właściwym sposobem na wydajne powiązanie jednostek wytwórczych generacji rozproszonej/energii odnawialnej.

Rozwiązania z zakresu elektrowni wirtualnej stanowią zamkniętą, sterowalną całość (jednostkę), która jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne pojedynczej instalacji lub zostać zintegrowaną z siecią elektroenergetyczną, zwiększając tym samym jej współczynniki efektywności energetycznej. Koncepcja "Elektrowni Wirtualnej" znajduję coraz szersze zastosowanie na świecie, w Stanach Zjednoczonych, Australii, krajach Europy Północnej i Zachodniej. Tymczasem w Polsce jej wykorzystanie jest znikome. Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka - począwszy od braku regulacji jak i deficytu odpowiednich rozwiązań technologicznych.

W związku z powyższym CBE Polska i Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskie zapraszają do udziału w drugiej edycji specjalistycznego Seminarium "Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne", które odbędzie się 28 lutego 2017 r. w Częstochowie. Zbliżające się wydarzenie będzie miało nową, rozszerzoną odsłonę:

 1. Oprócz merytorycznej debaty, podczas której eksperci zanalizują uwarunkowania w obszarach: biznesowych, prawnych i technologicznych, uczestnicy wezmą udział w części pokazowej.
 2. Wszyscy uczestnicy będą mieć okazję do obejrzenia w pełni funkcjonalnej infrastruktury VPP na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Instalacja ta obejmuje: źródła, magazyn, system monitorujący i zarządzający danymi w czasie rzeczywistym.


Najważniejsze zagadnienia seminarium:

 • Otoczenie regulacyjne i inwestycyjne dla rozwoju projektów "Wirtualnej Elektrowni" (VPP) oraz kooperacji energetycznych (REScoop)
 • Prawne, ekonomiczne i biznesowe aspekty integracji technologii VPP, energetyki rozproszonej z siecią energetyczną w Polsce
 • Spółdzielnie energetyczne sposobem na efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • Sprzedaż energii z instalacji OZE poprzez wirtualne elektrownie, klastry energetyczne - nowe wyzwania i możliwości
 • Strategie rynkowe i modele biznesowe wdrażania technologii VPP, systemów magazynowania energii w obliczu różnych uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych w Europie.
 • Bilansowanie odnawialnych źródeł energii
 • Zaawansowane systemy magazynowania energii
 • Potencjał rozwoju inwestycji w energetyce rozproszonej / odnawialnej w Polsce

Seminarium jest skierowane do:

 • Przedstawicieli sektorów: energetycznego, telekomunikacyjnego, IT, gazowniczego, komunalnego, ciepłowniczego
 • Podmioty z rynku energetycznego, w szczególności prowadzące działalność w charakterze OSP/ OSD
 • Podmioty posiadające oraz inwestujące moce wytwórcze OZE
 • Administrację publiczną i samorządy
 • Dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
 • Firmy doradcze i inżynieryjne
 • Przedstawicieli instytucji finansujących inwestycje energetyczne.

Szczegółowe informacje na temat Seminarium można znaleźć na stronie http://cbepolska.pl/pl/wirtualne-elektrownie.html