Wydarzenie

Powrót
16.11.2017

X Konferencja Problemowa ENERGETYKON 2017

Tegoroczna Jubileuszowa X Konferencja Problemowa ENERGETYKON 2017. Energia-Klimat-Gospodarka-Społeczeństwo odbędzie się 16 listopada 2017 r. w Centrum Energetyki AGH w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 36.

Organizatorami konferencji są: Centrum Energetyki AGH i Agencja Promocji Energii. Konferencja jest kontynuacją rozpoczętych przed dziesięcioma laty spotkań wybitnych polskich naukowców zajmujących się energetyką z doświadczonymi praktykami na kierowniczych stanowiskach w tym sektorze gospodarki. Pierwsze osiem edycji ENERGETYKONU odbyło się w Warszawie, dziewiąta na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a dziesiąta odbędzie się w Krakowie. Konferencje w każdej edycji mają inny wiodący temat-problem do przedyskutowania w gronie naukowców i menadżerów. W dotychczasowej historii ENERGETYKONU dyskutowano już m.in. na takie tematy jak: innowacyjność w energetyce, czyste technologie węglowe, bezpieczeństwo energetyczne kraju, energetyka a samorząd lokalny, efektywność energetyczna itd.

W tym roku konferencja poświęcona będzie nowym wyzwaniom naukowym, technicznym, technologicznym i ekonomicznym, stojącym przed polską energetyką. Mówiąc najkrócej: w najnowocześniejszym polskim Centrum Energetyki będziemy rozprawiać o energetyce przyszłości zarówno tej w Polsce, jak i na świecie. Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne oraz czwarty blok – praktyka połączona z najnowszymi osiągnięciami naukowymi, który przeprowadzony zostanie równolegle w
kilku laboratoriach Centrum Energetyki.

Po zakończeniu X Energetykonu, zgodnie z wieloletnią tradycją, odbędzie się uroczystość wręczenia Laurów Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2017. To już XXI edycja przeprowadzona przez Agencję Promocji Energii, redakcję czasopisma „ENERGIA” i portal energetykon.pl
Honorowy Patronat nad X Konferencją ENERGETYKON objął Minister Energii, Pan Krzysztof Tchórzewski.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie http://energetykon.pl/index.php/energetykon-2017/