Wydarzenie

Powrót
18.10.2018

XI Konferencja Problemowa ENERGETYKON 2018 Energia-Klimat-Gospodarka-Społeczeństwo

Tegoroczna XI Konferencja Problemowa ENERGETYKON 2018 Energia-Klimat-Gospodarka-Społeczeństwo odbędzie się 18 października 2018 r. w Centrum Energetyki AGH w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 36. Organizatorami konferencji są: Centrum Energetyki AGH i Agencja Promocji Energii. Konferencja jest kontynuacją rozpoczętych dziesięć lat temu spotkań wybitnych polskich naukowców zajmujących się energetyką z doświadczonymi praktykami na kierowniczych stanowiskach w tym sektorze gospodarki.

Konferencja w każdej edycji ma inny wiodący temat do zaprezentowania i przedyskutowania w gronie naukowców i menadżerów. W tym roku ENERGETYKON poświęcony będzie nowym wyzwaniom naukowym, technicznym, technologicznym i ekonomicznym stojącym przed polską i światową energetyką w zakresie magazynowania energii, a także walki ze smogiem. W najbliższych latach Polska odczuwać będzie nasilające się braki energii elektrycznej, a prawdopodobnie także ciepła. To rezultat unijnej i światowej polityki klimatycznej, zakładającej eliminację węgla kamiennego i brunatnego z miksu energetycznego, przy równoczesnym wzroście energii ze źródeł odnawialnych. W tej sytuacji kołem ratunkowym stać się mogą magazyny energii i ciepła.

Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne oraz czwarty blok – praktyczna prezentacja w kilku laboratoriach Centrum Energetyki. Organizatorzy zapewniają możliwość ekspozycji w kuluarach wyrobów i sprzętu związanego tematycznie z konferencją oraz prezentację w czasie merytorycznych obrad. Do każdego zgłoszenia podchodzimy w sposób zindywidualizowany.

Po zakończeniu XI Energetykonu, zgodnie z wieloletnią tradycją, odbędzie się uroczystość wręczenia Laurów Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2018. To już XXII edycja przeprowadzona przez Agencję Promocji Energii, redakcję czasopisma „ENERGIA” i portal energetykon.pl