Wydarzenie

Powrót
14.11.2019

XII Konferencja Problemowa ENERGETYKON 2019 Energia-Klimat-Gospodarka-Społeczeństwo

Konferencja jest kolejną edycją spotkań wybitnych polskich naukowców zajmujących się energetyką z doświadczonymi menedżerami. Spotkanie w każdej edycji ma inny wiodący temat. W dotychczasowej historii ENERGETYKONU dyskutowano już m.in. na takie tematy jak: innowacyjność w energetyce, czyste technologie węglowe, bezpieczeństwo energetyczne kraju, energetyka a samorząd lokalny, efektywność energetyczna, magazynowanie energii, walka ze smogiem. Wiodącym tematem konferencji będą wyzwania technologiczne, ekonomiczne, organizacyjno-prawne wynikające z nowych koncepcji polityki prosumenckiej.

Więcej na: https://energetykon.pl/index.php/energetykon-2019/