Wydarzenie

Powrót
28.09.2017 - 29.09.2017

XIV Targi Energii

Organizowane już po raz czternasty Targi Energii stanowią unikalne forum, umożliwiające spotkanie wszystkich podmiotów uczestniczących w krajowym rynku energii. Idea organizacji Targów Energii narodziła się w 2004 roku. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, mające być miejscem wymiany doświadczeń, dyskusji, nt. zmian na rynku energii, prezentacji ofert, zawierania porozumień handlowych, a przede wszystkim kontaktów sprzedawców z odbiorcami.

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz Towarzystwo Obrotu Energią zapraszają do uczestnictwa w XIV Targach Energii, które odbędą się w Jachrance w dniach 28 i 29 września 2017 r. w Centrum Kongresowym Warszawianka.

Tegoroczne Targi, podobnie jak ich poprzednie edycje, będą się prawdopodobnie cieszyć dużym zainteresowaniem wszystkich grup odbiorców oraz stanowić platformę dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert w zakresie rynku energii w Polsce. Rokrocznie wzrasta liczba uczestników Targów Energii. XIII Targi w 2016 roku odwiedziło blisko 300 osób. Plany na ten rok są nawet bardziej ambitne. Wzorem poprzednich lat Targi składają się zarówno części seminaryjnej, jak i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym można będzie zapoznać się bezpośrednio z ofertami sprzedawców energii elektrycznej.

W programie konferencji znajdują się wystąpienia przedstawicieli m.in. Ministerstwa Energii, Urzędu Regulacji Energetyki czy dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli sektora energetycznego.

Szczegółowe informacje na temat programu wydarzenia i warunków udziału można znaleźć na stronie www.targienergii.pl.