Wydarzenie

Powrót
14.01.2019 - 15.01.2019

XIX Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

XIX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL odbędzie się w dniach 14-15 stycznia 2019 r.  w Warszawie Hotelu Sofitel Victoria. Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmi Rok 2019: Zrównoważony rozwój polskiej energetyki”

Rok 2019 jest dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym, optymalizacją procesów wytwarzania, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, przygotowaniem nowych inwestycji jak i nowymi priorytetami rządowej polityki energetycznej w zakresie zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej, ochrony środowiska, elektromobilności, OZE oraz czystości powietrza.

Kongres będzie okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu. W tym gronie będą poruszane kwestie kondycji i perspektyw dla sektora elektroenergetycznego i gazowego oraz szans na rozwój elektromobilności i kogeneracji, budowania rynku mocy, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronie http://powerpol.pl