Wydarzenie

Powrót
25.04.2017 - 27.04.2017

XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Lubelski oraz Politechnika Lubelska zapraszają na XXIII Konferencję  Naukowo-Techniczną RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ: ZMIANY W ENERGETYCE I WOKÓŁ NIEJ, organizowaną przy merytorycznej współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA.

Konferencja REE 2017 została objęta Honorowym Patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Do udziału w Konferencji organizatorzy zaprosili, jako Gości Honorowych Panów Ministrów: Krzysztofa Tchórzewskiego – Ministra Energii i Pawła Sałka – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska oraz Pana Eryka Kłossowskiego, Prezesa Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

W głównym dniu konferencji – 26 kwietnia, w pierwszej sesji, przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz PSE SA przedstawią wystąpienia programowe, a następnie kolejno odbędą się trzy sesje plenarne oraz zintegrowane z nimi dyskusje panelowe. W obradach udział zapowiedział Pan Tomasz Dąbrowski dyr. Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii. Referat Generalny pt. "Elektroenergetyka 2016 – straty i zyski" wygłosi pani Hanna Mikołajuk (ARE SA).

Szczegółowe informacje na temat programu konferencji i warunków udziału w niej można znaleźć na stronie http://www.ree.lublin.pl/