Wydarzenie

Powrót
20.02.2017 - 22.02.2017

Zarządzanie Energią i Teleinformatyka

Konferencja ZEiT jest organizowana od 2006 roku. Główne obszary tematyczne konferencji obejmują rolę informatyki w sprawnym zarządzaniu w sektorze energetycznym.

Tematyka obrad tegorocznej konferencji obejmuje:

 • zarządzanie energią a regulacje prawne,
 • prognozowanie zapotrzebowania na energię,
 • efektywność wykorzystania układów kogeneracyjnych,
 • modernizacja energetyczna w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • giełda energii i praw majątkowych,
 • systemy kontroli wytwarzania, przesyłu i dostawy energii,
 • systemy zapewnienia bezpieczeństwa w elektroenergetyce i gazownictwie,
 • producenci, dostawcy i odbiorcy na rynku energii,
 • integracja systemów informatycznych,
 • integracja rynku energii i rynku OZE,
 • zasady współpracy operatorów systemów dystrybucyjnych z konkurującymi spółkami sprzedaży - zachowanie poufności informacji,
 • kompleksowa obsługa odbiorcy mediów energetycznych i innych usług,
 • narzędzia wspomagające proces wyboru sprzedawcy energii,
 • energetyka obywatelska i magazyny energii,
 • electricity market design,
 • inteligentne miasta,
 • systemy planowania sprzedaży,
 • liczniki inteligentne w praktyce i systemy wspomagające zbieranie i przetwarzanie danych pomiarowych,
 • wydajność sieci bezprzewodowych,
 • wpływ hybrydowych źródeł na pracę systemu elektroenergetycznego,
 • wdrożenia inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Grid,
 • automatyzacja i monitorowanie usług ICT,
 • finansowanie inwestycji w energetyce,
 • zarządzanie wartością spółek elektroenergetycznych,
 • systemy controllingowe w przedsiębiorstwach z branży elektroenergetycznej,
 • systemy informacji przestrzennej w energetyce,
 • telekomunikacja na rynku energii,
 • trendy w oświetleniu domowym i przemysłowym.

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konferencji i jej programu można znaleźć na stronie http://kaprint.pl/ZET2017