Aktualności

Powrót
08.12.2016

41. Gdańskie Dni Elektryki za nami

Konferencja naukowo-techniczna, szkolenia branżowe, targi firm, zwiedzanie laboratoriów, wyjazd techniczny i zawody konstruktorów – tak w skrócie można opisać 41. Gdańskie Dni Elektryki, zorganizowane w październiku 2016 r. przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk we współpracy z Politechniką Gdańską. Jak co roku to święto branży elektrycznej zgromadziło wielu uczestników poszukujących wiedzy i inspiracji. Grupa Energa była sponsorem strategicznym wydarzenia, a Acta Energetica objęły je patronatem medialnym.

Konferencja naukowo-techniczna

Tematem tegorocznej konferencji była „Jakość energii elektrycznej w aspekcie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania”. Wzięli w niej udział przedstawiciele firm partnerskich, wystawcy oraz prelegenci z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni i Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk. Równolegle do wykładów miała miejsce sesja plakatowa. Wszystkie referaty zostały opublikowane w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej i są dostępne w wersji elektronicznej na www.gde.sep.gda.pl/referaty. 

Szkolenia

Szkolenia realizowane w ramach Gdańskich Dni Elektryki skierowane były do przedstawicieli firm, pracowników uczelni oraz studentów z całej Polski. Są ściśle związane z branżą elektroenergetyczną i automatyką przemysłową. W tym roku organizatorzy zaprosili uczestników na szkolenia z projektowania instalacji elektrycznych, tworzenia dokumentacji i zarządzania systemami automatyki przemysłowej i domowej, a także tworzenia rysunków i wizualizacji technicznych, wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych oraz projektowania systemu nadzoru technologicznego. Nowością w tym roku było szkolenie skierowane do pracowników uczelni i firm, rozwijające umiejętności promowania swojego dorobku zawodowego – przygotowane przez ekspertów Acta Energetica.

Targi firm

Targi firm odbywające się podczas Gdańskich Dni Elektryki stały się nieodłącznym elementem wydarzenia. Stanowią znakomitą okazję do zaprezentowania i zaoferowania swojego produktu osobom funkcjonującym w branży elektrycznej i pokrewnych. GDE przyciąga zarówno specjalistów, jak i przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w swoich zakładach. W tym roku na targach gościliśmy przedstawicieli 35 firm.

Zwiedzanie laboratoriów

Zwiedzanie laboratoriów na Politechnice Gdańskiej to element wprowadzony do harmonogramu Gdańskich Dni Elektryki zaledwie trzy lata temu. Celem tych prezentacji jest pokazanie rozwoju laboratoriów uczelni, a także promowanie najnowszych technologii, które znajdują się na terenie Politechniki Gdańskiej. Jest to z jednej strony atrakcja dla uczestników, a z drugiej – świetna okazja dla pracowników uczelni do zaprezentowania  technologii osobom z różnych środowisk. W tym roku można było zwiedzać: Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii – LINTE^2, które należy do Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W pierwszym miejscu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z urządzeniami znajdującymi się w laboratorium oraz technologią dedykowaną do sterowania. Nowym punktem prezentacji laboratorium LINTE^2 był eksperyment pokazowy. W drugim zwiedzanym miejscu uczestnicy, wykorzystując technologię wizualizacji przestrzennej mogli znaleźć się w dowolnie wybranym miejscu na Ziemi. Instalacja typu CAVE (ang. Cave Automatic Virtual Environment) pozwala na nieograniczoną wędrówkę w wirtualnym świecie.

Wyjazd techniczny

Tym razem organizatorzy zaprosili do zwiedzania gdańskiej rafinerii, gdzie uczestnicy mieli okazję obejrzeć wybrane elementy infrastruktury elektroenergetycznej. Wycieczka obejmowała też zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności.

Zawody konstruktorów

Ta część GDE tradycyjnie przyciągnęła najwięcej studentów. Zawody konstruktorów to rywalizacja młodych, zdolnych konstruktorów robotów w różnych konkurencjach. W tym roku rozszerzony zakres konkurencji obejmował: Mini Sumo, Line Follower, LEGO Line Follower oraz Freestyle.