Aktualności

Powrót
19.12.2013

6 punktów przyznawanych za publikację na łamach „Acta Energetica

Kwartalnik Naukowy Energetyków „Acta Energetica” uzyskał 6 punktów na najnowszym wykazie naukowych czasopism punktowanych opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

6 punktów przyznanych w najnowszej ewaluacji MNiSW plasuje Kwartalnik Naukowy Energetyków „Acta Energetica” wśród pięciu najwyżej punktowanych czasopism podejmujących tematykę energetyki nie znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR).

Uzyskanie wyższej niż rok temu liczby punktów jest efektem konsekwentnie realizowanych działań wydawcy kwartalnika, spółki ENERGA SA. Ważne jest także wsparcie Politechniki Gdańskiej, której pracownikiem naukowym jest Redaktor Naczelny, prof. Zbigniew Lubośny. Strategia na kolejne lata zakłada umieszczenie „Acta Energetica” na „liście filadelfijskiej”. Wydawca kładzie też duży nacisk na usprawnienie współpracy redakcji z autorami i recenzentami – w 2014 roku proces ten zostanie wsparty przez elektroniczną platformę do zarządzania obiegiem zgłoszonych artykułów – OJS. Planowane jest także przejście na model open access.

- Już dzisiaj wszystkie treści publikowane na łamach „Acta Energetica” są dostępne za darmo w formie elektronicznej i drukowanej. Zależy nam, żeby wartościowe publikacje dotyczące energetyki, które tworzą dla nas autorzy z Polski i Europy były w pełni dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Ważną cechą kwartalnika jest jego interdyscyplinarność – publikujemy artykuły dotyczące technicznych, ekonomicznych, prawnych i środowiskowych aspektów wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej. Wyższa niż przed rokiem liczba punktów przyznanych przez MNiSW potwierdza, że strategia, którą obraliśmy i działania, które podejmujemy, żeby ją realizować, przynoszą zamierzone efekty. Jako wydawca jesteśmy dumni, że będziemy mogli jeszcze lepiej wspierać budowanie pozycji naukowej autorów i jednostek naukowych, które reprezentują – mówi Rafał Hyrzyński - Zastępca Redaktora Naczelnego.

Plany wydawcy na 2014 rok zakładają także zgłoszenie czasopisma do oceny przez kolejne instytucje zarządzające bazami bibliograficznymi. „Acta Energetica” zostanie zgłoszony do ewaluacji m.in. przez Directory of Open Access Journals. – Chcemy, żeby informacje o pracach publikowanych w „Acta Energetica” były dostępne na całym świecie. To część naszego wkładu w promocję polskiej nauki i wiedzy o energetyce. Stronę actaenergetica.org, na której dostępne są wszystkie artykuły, odwiedza kilkanaście tysięcy osób rocznie. Poszczególne numery kwartalnika są dostępne na platformie ISSUU. Tam każdy numer przeglądany był przez średnio prawie 700 osób. Naszym celem na rok 2014 jest zwiększenie liczby cytowań artykułów z „Acta Energetica” w innych opracowaniach. Do śledzenia postępów w tym zakresie wykorzystamy indentyfikatory DOI, które stosujemy od początku 2013 roku – dodaje Jakub Skonieczny - Sekretarz Redakcji.

Wykres 1. Wyniki ewaluacji w 2013 roku dla Czasopism Ogółem i z branży energetycznej.

Skala rosnąca - średnia

Wykres 2. Zestawienie Czasopism uszeregowanych od najmniejszej do największej liczby punktów.