Aktualności

Powrót
22.06.2021

Acta Energetica – dziękujemy za 12 wspólnych lat

Najnowszy, 44. numer Acta Energetica, który właśnie oddajemy w Państwa ręce, jest jednocześnie ostatnim numerem pisma. Po 12 latach ENERGA SA w porozumieniu z Politechniką Gdańską podjęła decyzję o zakończeniu wydawania kwartalnika.

Pierwszy numer Kwartalnika Naukowego Energetyków Acta Energetica wydany został w 2009 roku i był efektem przyjętej przez Grupę ENERGA strategii otwarcia na innowacyjną energetykę oraz zacieśnienia strategicznej współpracy z Politechniką Gdańską.

Dzięki zaangażowaniu zespołów: naukowego i redakcyjnego, dbających o najwyższy poziom merytoryczny i wydawniczy, kwartalnik systematycznie – i co istotne bezpłatnie – zasilał w wiedzę z zakresu energetyki, elektroenergetyki i dziedzin pokrewnych instytucje edukacyjne – głównie szkoły wyższe, służył instytutom badawczym oraz firmom z szeroko pojętej branży energetycznej, a także branżowym stowarzyszeniom i organizacjom. Wydawany również w języku angielskim trafiał też do licznych zagranicznych ośrodków naukowych.

Ugruntowując konsekwentnie swoją pozycję na rynku wydawnictw naukowych, co przejawiało się m.in. ulokowaniem w wykazie punktowanych wydawnictw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w międzynarodowej bazie indeksacyjnej czasopism naukowych ICI Journals Master List, kwartalnik Acta Energetica stanowił platformę wymiany myśli i dyskursu naukowego nie tylko dla przedstawicieli świata nauki, ale także dla sfery innowacyjnych przedsiębiorstw.

12 lat Acta Energetica to:

- 44 numery drukowane i publikowane online

- ponad 400 autorów

- 436 artykułów.

Kwartalnik, głównie dzięki uzupełniającej go platformie internetowej actaenergetica.org, towarzyszył też ważnym z punktu widzenia nowoczesnej energetyki wydarzeniom – informując o konferencjach, seminariach, targach i wystawach. Patronował też przez wiele lat – podkreślając znaczenie działań w sferze społecznej odpowiedzialności – akcjom zbiórki krwi, organizowanym przez Fundację Kropelka Energii. Był także patronem i wykonawczym zapleczem sześciu edycji konkursu naukowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Energia Przyszłości” i „Energia Młodych”, organizowanego przez Grupę ENERGA.

W imieniu całego zespołu naukowego i redakcyjnego dziękujemy wszystkim autorom, których artykuły mieliśmy przyjemność publikować na łamach Acta Energetica, za to, że zechcieli dzielić się swoją wiedzą, ekspertyzą i doświadczeniem.

Zapraszając do lektury ostatniego numeru Acta Energetica, dziękujemy też Czytelnikom kwartalnika i platformy actaenergetica.org, którzy towarzyszyli nam przez ponad dekadę.

Zespół Redakcyjny Acta Energetica