Aktualności

Powrót
21.11.2012

Acta Energetica" na liście czasopism punktowanych

Kwartalnik Naukowy Energetyków “Acta Energetica” uzyskał 4 punkty na opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism naukowych. 

Dzięki temu publikowanie na łamach “Acta Energetica” będzie mogło być wykorzystane do budowania pozycji naukowej przez autorów i jednostki naukowe, które reprezentują.

Kwartalnik Naukowy Energetyków “Acta Energetica” jest wydawany przez Energa SA we współpracy z Politechniką Gdańską. W ciągu trzech lat, które upłynęły od wydania pierwszego numeru kwartalnika, jego pozycja wzrosła na tyle, że pozytywnie przeszedł proces weryfikacji MNiSW. Tym samym kwartalnik zyskał istotny atut, który pozwoli na dalsze budowanie jego pozycji wśród polskich naukowych publikacji technicznych.

- Zrealizowaliśmy cel, który przyjęliśmy kiedy tworzyliśmy kwartalnik. Dla nas jest to spory sukces, który potwierdził, że nasze dotychczasowe starania były dobrze ukierunkowane. Teraz przyszedł czas na ambitniejsze zadania. Tworzymy ramy do tego, aby mniej więcej do roku 2016 kwartalnik “Acta Energetica” figurował na Master Journal List, czyli tak zwanej “liście filadelfijskiej” wśród najistotniejszych publikacji naukowych świata. - komentuje Redaktor Naczelny, prof. Zbigniew Lubośny.

Wydawanie publikacji naukowej stanowi wyzwanie dla firmy, której podstawowym obszarem działalności jest wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej. Wymaga nietypowych kompetencji, które w dużej mierze nabywa się w tracie realizacji procesu wydawniczego.

- Proces wydawniczy “Acta Energetica” realizowany jest przez Departament Programowania Inwestycji, jedną z komórek organizacyjnych ENERGA SA odpowiedzialnych za strategię inwestycyjną i technologie energetyczne. Na łamach Kwartalnika publikowane są treści, które wykorzystujemy w naszych bieżących działaniach. Jest to dla nas platforma, dzięki której pozyskujemy i dzielimy się aktualną wiedzą z zakresu energetyki. Artykuły publikowane na łamach “Acta Energetica” dotyczą wszystkich obszarów, w których działa nasza firma. W numerach, które dotychczas się ukazały, można przeczytać o technologiach przetwarzania energii, jej przesytu i dystrybucji, w tym o sieciach inteligentnych (Smart Grid), a także o zagadnieniach biznesowych związanych z tymi obszarami. Naszą ambicją jest stworzenie pisma szanowanego w świecie nauki, użytecznego poprzez zawarte tam treści dla biznesu, będącego pomostem dla rozwoju naukowego publikujących na jego łamach naukowców. Pismo, poprzez swoją dwujęzyczność, przyczynia się również do nauki języka polskiego wśród zagranicznych czytelników i angielskiego wśród czytelników polskich (szczególnie języka technicznego i biznesowego) dodaje Rafał Hyrzyński Dyrektor Departamentu Programowania Inwestycji ENERGA SA.

Wszystkie numery kwartalnika “Acta Energetica” są dostępne w modelu Open Access w języku polskim i angielskim. Artykuły można pobrać za darmo w formie elektronicznej ze strony www.actaenergetica.org. Drukowana wersja kwartalnika jest dystrybuowana do bibliotek polskich i zagranicznych uczelni i jednostek naukowych. Plany wydawcy na najbliższe dwa lata przewidują pozyskanie do współpracy kolejnych autorów zagranicznych oraz wdrożenie szeregu innowacji technicznych, które usprawnią proces wydawniczy i ułatwią dostęp do treści możliwie szerokiemu gronu naukowców i ekspertów zajmujących się szeroko pojętą energetyką.