Aktualności

Powrót
29.10.2020

Acta Energetica nadal w bazie ICI Journals Master List

Kwartalnik Energetyków „Acta Energetica” przeszedł pomyślne proces ewaluacji za 2019 rok i jest dalej indeksowany w bazie ICI Journals Master List.

ICI Journals Master List to międzynarodowa baza indeksacyjna czasopism naukowych. Warunkiem indeksacji w bazie jest pozytywne przejście wielowymiarowej oceny opartej na przeszło 100 kryteriach. Czasopisma, które pozytywnie przejdą ocenę parametryczną, otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego odziaływania. ICI Journals Master List prowadzi kompleksową ocenę czasopism naukowych z całego świata już od ponad 20 lat.