Aktualności

Powrót
10.10.2012

Acta Energetica patronem medialnym 80-lecia SEP

Gdańskie Dni Elektryki odbędą się w dniach 11-12 października 2012 r. Będą okazją do celebracji Jubileuszu 80-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich na Wybrzeżu. Konferencja i uroczystość jubileuszowa odbędą się w Domu Technika w Gdańsku. 

„W ramach Gdańskich Dni Elektryki 2012 będziemy celebrować jubileusz 80-lecia Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Od momentu powstania do dnia dzisiejszego aktywnie działamy w zakresie integracji środowiska elektryków, podejmujemy pracę na rzecz rozwoju myśli technicznej i krajowego przemysłu. Pełnimy opiniotwórczą rolę w zakresie szeroko pojętej elektryki, współpracujmy z samorządami na rzecz rozwoju gospodarczego regionu SEP jest marką” mówi Waldemar Dunajewski, prezes oddziału SEP w Gdańsku.

11 października tematy związane z otoczeniem społeczno-gospodarczym elektrowni jądrowych we Francji przybliży EDF, a Energa Operator przedstawi szanse i wyzwania związane z rozwojem sieci inteligentnych w elektroenergetyce.

 „O jakości w SEP zaczyna się mówić w okresie międzywojennym. Już wtedy istnieją przesłanki wprowadzenia znaku jakości, który będzie potem rozbudowywany w postaci certyfikatów. Niezwykle istotne jest uświadamianie społeczeństwu, czym jest elektryka, jak należy się tą elektryką posługiwać. Chodzi o zrozumienie, jak ważna jest jakość urządzeń w energetyce, ich nowoczesność i energochłonność” mówi Andrzej Wawrzyński wice prezes Gdańskiego Oddziału SEP.

12 października Młodzi Członkowie SEP w Gdańsku wezmą udział w konkursie robotów, zaproszą na stoisko poświęcone energii jądrowej. Stoisko pod patronatem Arevy, EDF i Fundacji Forum Atomowe przygotowywane jest we współpracy z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Odwiedzający obejrzą makiety elektrowni jądrowej. Przy użyciu symulatora komputerowego poznają zasadę jej działania.

„Organizacja Gdańskich Dni Elektryki Młodych jest wynikiem wielkiego zaufania, jakie otrzymało Studenckie Koło SEP Politechniki Gdańskiej. Z pewnością można stwierdzić, że studentów stać na zorganizowanie imprezy o tak szerokim zakresie i na tak wielką skalę. Nowością podczas tegorocznej edycji będzie konkurs walki robotów w kategoriach Follow The Line, MiniSumo” mówi Grzegorz Kuczkowski, przewodniczący Koła SEP PG.

Kwartalnik Naukowy Energetyków Acta Energetica objął obchody i towarzyszące im wydarzenia patronatem medialnym. Na naszej stronie zamieścimy relację z obchodów. Szczegółowe informacje na temat ich przebiegu można znaleźć na stronie http://sep.gda.pl/