Aktualności

Powrót
30.12.2019

Acta Energetica w wykazie punktowanych wydawnictw MNiSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2) ogłosił wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Z przyjemnością informujemy, że Kwartalnik Naukowy Energetyków „Acta Energetica” znalazł się w wykazie na poziomie I (80 punktów).

Opracowując nowy wykaz Komisja Ewaluacji Nauki oceniła wydawnictwa pod kątem stosowania:

  1. ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową
  2. zasad etyki publikacyjnej, mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).