Aktualności

Powrót
04.12.2014

Co nowego w LINTE^2

Montaż mikroturbiny gazowej, uruchomienie czterech punktów ładowania samochodów elektrycznych, instalacja i rozruch rozdzielnicy elektroenergetycznej , montaż elektrowni słonecznej na dachu budynku – prace w Laboratorium LINTE^2 na Politechnice Gdańskiej idą pełną parą.

Laboratorium LINTE^2, zlokalizowane u zbiegu ul. Traugutta i Sobieskiego w Gdańsku, jest jedną z najważniejszych inwestycji Politechniki Gdańskiej w ostatnich latach. Rozpoczętą latem 2011 roku budowę dwukondygnacyjnego budynku ukończono dwa lata później. Wyposażanie obiektu w najnowocześniejszą aparaturę potrwa do 2015 roku. Już niedługo, dzięki LINTE^2, Politechnika Gdańska znacząco wzmocni swoją pozycję na mapie ośrodków badań nad innowacyjnymi technologiami elektroenergetycznymi i odnawialnych źródeł energii.

W Laboratorium o kubaturze blisko 12 tys. m3 zostanie zainstalowany unikalny zestaw urządzeń służących do efektywnego , przesyłu i rozdziału energii elektrycznej: generatorów, transformatorów, zasobników energii, modeli linii elektroenergetycznych, układów energoelektronicznych dużych mocy oraz odbiorników energii. Wszystko po to, aby w skali laboratoryjnej, ale maksymalnie zbliżonej do warunków przemysłowych, naukowcy mogli testować i projektować inteligentne systemy elektroenergetyczne (tzw. smart grids), które w niedalekiej przyszłości będą odpowiedzialne za bezpieczne i niezawodne dostarczanie energii elektrycznej.

Pierwszym ukończonym elementem instalacji badawczej jest olbrzymia rozdzielnica elektroenergetyczna, służąca do konfigurowania i uruchamiania wszystkich urządzeń w Laboratorium. Oprócz wyjątkowej funkcjonalności i wielu niespotykanych parametrów rozdzielnica wyróżnia się również gabarytami: 2,5 m głębokości, 3 m wysokości i blisko 40 m długości – to największe tego typu urządzenie w Polsce.

W październiku firma Elektromontaż Gdańsk, dostawca instalacji badawczej LINTE^2, przeprowadziła skomplikowaną operację umieszczenia w Laboratorium mikroturbiny gazowej Capstone C65. Badanie pracy sieci elektroenergetycznej z przyłączoną do niej mikroturbiną gazową będzie miało istotne znaczenie dla analiz bezpieczeństwa pracy sieci z dużym nasyceniem mikrogeneratorów gazowych. Szacuje się, że zainteresowanie tego typu rozwiązaniami będzie znaczne m.in. wśród firm i instytucji, które charakteryzują się zróżnicowanym dobowym, tygodniowym i rocznym poborem energii (np. hotele, SPA, baseny, szpitale), w przemyśle wykorzystującym duże ilości ciepła w procesie produkcyjnym (np. branża spożywcza, tekstylna, farmaceutyczna, papiernicza, cementowa) oraz wśród odbiorców zlokalizowanych na terenach rolnych i w pobliżu oczyszczalni ścieków (biogaz).

Przypomnijmy jakim – między innymi – badaniom będzie służyło LINTE^2:

  • integracja odnawialnych i rozproszonych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym
  • sterowanie i zarządzanie różnego rodzaju systemami (węzły wytwórcze i przesyłowe, mikrosystemy, klastry, elektrownie wirtualne, inteligentne wyspy energetyczne itp.)
  • rekonfiguracja systemu elektroenergetycznego po zakłóceniach
  • koordynacja zabezpieczeń w warunkach skomplikowanej i zmiennej topologii sieci elektroenergetycznej i zmiennych kierunków przepływu energii
  • wykorzystanie transformatorów sterowanych w SEE
  • wykorzystanie układów FACTS w sieciach przesyłowych i rozdzielczych
  • integracja pojazdów elektrycznych z systemem elektroenergetycznym
  • oprogramowanie SCADA i użytkownika w centrach dyspozytorskich
  • nowe usługi sieciowe (np. zarządzanie zapotrzebowaniem na energię elektryczną, lokalnej generacji energii, odbiorników sterowanych przez dostawców energii itp.)
Wartość inwestycji Laboratorium LINTE^2 wynosi około 43,8 mln zł, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, a pozostałe 15% – ze środków budżetu państwa.