Aktualności

Powrót
30.11.2012

ENERGA Innowacje zaprasza doktorantów i członków kół naukowych

Spółka ENERGA Innowacje zaprasza doktorantów oraz członków kół naukowych zainteresowanych podjęciem współpracy z Grupą ENERGA na spotkanie informacyjne, które odbędzie 11 grudnia 2012 r. na Politechnice Gdańskiej (dokładne miejsce spotkania zostanie podane w na stronie www.energa-innowacje.pl do 30 listopada 2012 r.). Na spotkaniu przedstawione zostaną obszary strategiczne spółki ENERGA Innowacje, plany i strategie rozwojowe Grupy ENERGA w zakresie sieci inteligentnych i inteligentnego opomiarowania, jak również aktualne i planowane konkursy, staże i stypendia fundowane przez Grupę ENERGA.

W ramach spotkania, przewidziany został także panel na wystąpienia doktorantów i członków kół naukowych. Zakres tematyczny prezentacji powinien dotyczyć zagadnień z zakresu generacji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych, technologii w zakresie pojazdów elektrycznych, sieci inteligentnych, magazynowania energii oraz rozwiązań w ramach obszaru Home Area Network oraz systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dotyczących w/w zagadnień. Prezentacje będą stanowiły bazę do dyskusji o potencjalnej współpracy.

Ze względu na ograniczenia czasowe zastrzegamy sobie prawo do wyboru najlepszych prezentacji (każda po ok. 5 minut). Koncepcję i proponowany zakres tematyczny prezentacji należy przesłać do dnia 6 grudnia 2012 r. na adres monika.kochel@energa.pl.

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa poprzez wysłanie e-maila z imieniem, nazwiskiem, nazwą uczelni i wydziału oraz statusem (doktorant/członek koła naukowego) na adres innovation.events@energa.pl.

Ze szczegółowym programem spotkania można zapoznać się tutaj.