Aktualności

Powrót
09.02.2012

Energa nagrodziła doktoraty i przyznała grant badawczy

50 tysięcy zł. na realizację projektu badawczego mającego na celu przeprowadzenie analizy teoretycznej, badań symulacyjnych i laboratoryjnych modelu transformatora dystrybucyjnego nowej generacji otrzymał dr inż. Marek Adamowicz z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG. Z tego samego wydziału pochodzi autor najlepszego doktoratu – Szymon Racewicz, który otrzymał w nagrodę 10 tys. zł. Drugie miejsce w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską i 5 tys. zł. zdobył Jakub Karczewski z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

fot. Krzysztof Krzempek

Projekt doktora Adamowicza dotyczy nowych układów inteligentnych transformatorów energetycznych oraz innowacyjnych metod sterowania przepływem mocy w sieciach dystrybucyjnych z dużą ilością przyłączonych źródeł generacji rozproszonej oraz odbiorników-magazynów energii w postaci samochodów elektrycznych.

– Inteligentny transformator energetyczny posiada budowę modułową oraz izolację realizowaną na wysokiej częstotliwości, rzędu kiloherców. Inteligentny transformator dystrybucyjny umożliwia kształtowanie napięcia oraz regulację przepływu mocy, zarówno czynnej jak i biernej z wykorzystaniem szybkich elementów półprzewodnikowych. Celem projektu jest przeprowadzenie analizy teoretycznej, badań symulacyjnych oraz badań laboratoryjnych modelu transformatora dystrybucyjnego nowej generacji – opowiada dr Marek Adamowicz.

Projekt o nazwie „Inteligentny transformator dystrybucyjny SN/nN dla sieci SMART Grid o aktywnym udziale prosumentów” jest zdaniem dra Marka Adamowicza przyczynkiem do nowej tematyki badań prowadzonych w Katedrze Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć.

– Dotychczasowe wyniki badań oraz know-how dotyczące nowoczesnych technologii półprzewodnikowych opracowane w innych katedrach Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, zwłaszcza w zespole prof. Zbigniewa Krzemińskiego, pozwalają mieć, już na starcie nowego projektu, dużą nadzieję na powtórzenie wyników badań zespołów badawczych z USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Japonii dotyczących koncepcji zmiany technologii transformatorów SN/nN stosowanych w sieciach dystrybucyjnych oraz uzyskania poprawy niezawodności i elastyczności w tych sieciach – twierdzi dr Adamowicz.

Najlepsze rozprawy doktorskie

Podobnie jak w przypadku konkursu na grant Energi, do konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie można było zgłaszać te, których tematyka oscyluje wokół technicznych i ekonomicznych aspektów wytwarzania, przesyłu i obrotu energią elektryczną. Mogły też być dedykowane problemom zaawansowanej technologii inżynierii środowiska, budowy maszyn i inżynierii materiałowej, mających zastosowanie w procesach wytwarzania, przesyłu i obrotu energią elektryczną albo wspomagających te procesy.

Rozprawa dr inż. Szymona Racewicza dotyczy modelowania generatora synchronicznego z wykorzystaniem teorii pochodnych rzędów niecałkowitych.

– Tak zwane modelowanie ułamkowe jest dziś zagadnieniem odkrywającym nowe możliwości w wielu różnych dziedzinach nauki – tłumaczy dr Szymon Racewicz z Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych WEiA.

– Z kolei maszyny synchroniczne i ich sterowanie to tematyka rozwijana od dziesiątek lat. Wybór tematu rozprawy doktorskiej podyktowany był chęcią zastosowania zaawansowanej matematyki i najnowszych technik modelowania do ulepszenia istniejących już modeli maszyn synchronicznych pracujących w niemal każdej gałęzi przemysłu – dodaje.

Takie podejście do tematu modelowania matematycznego pozwala na budowę modeli o zredukowanym rzędzie, dokładnych w szerokim zakresie częstotliwości, a ponadto umożliwiających opis zjawisk nieliniowych, takich jak np. nasycenie magnetyczne. Taki typ modeli jest niezwykle przydatny w procesie projektowania i symulacji działania nowych maszyn, jak również całych systemów elektroenergetycznych, w których są one zintegrowane.

– Największe zastosowanie generatory synchroniczne mają w przemyśle energetycznym, w pokładowych izolowanych systemach zasilania samolotu i samochodu, w energetyce rozproszonej przy projektowaniu układów odnawialnych źródeł energii – wylicza dr Racewicz.

Promotorami najlepszej rozprawy doktorskiej pt. „Identyfikacja i modelowanie rzędu ułamkowego maszyn synchronicznych pracujących jako generator” są dr hab. inż. Piotr Chrzan z Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektrotechniki i Automatyki  i  prof. Nicolas M. Retiére z Université de Grenoble, Laboratoire de Génie Electique de Grenoble.

Nowy materiał ceramiczny

Praca doktorska „Badanie modyfikowanych struktur SrTiO3 pod względem możliwości wykorzystania jako anody w tlenkowych ogniwach paliwowych” dotyczy opracowania i przebadania nowego materiału ceramicznego, który może być wykorzystany jako anoda w ogniwach paliwowych  przyszłości w zakresie średnich temperatur. Wykazano w niej, że domieszkowany niobem tytanian strontu spełnia większość wymagań stawianych tego typu materiałom.

– Ogniwa paliwowe mają szanse stać się w przyszłości wiodącym źródłem ekologicznej energii  elektrycznej. Jednak możliwość ich komercyjnego zastosowania wiąże się z koniecznością rozwiązania jeszcze wielu problemów. Jednym z nich jest brak odpowiedniego materiału anodowego, który mógłby wydajnie pracować z różnego rodzaju paliwami – mówi dr inż. Jakub Karczewski z Katedry Fizyki Ciała Stałego na WFTiMS.

Promotorem pracy jest dr hab. inż. Bogusław Kusz, prof. nadzw. PG.

Nagrody laureatom wręczył prof. Jan Majewski, przedstawiciel Energa SA, podczas uroczystych promocji akademickich na PG,  25 stycznia 2012.

/autor/ Dział Promocji Politechniki Gdańskiej