Aktualności

Powrót
03.08.2015

ENERGA-OPERATOR i Akademia Morska w Gdyni zacieśnią współpracę w obszarze inteligentnego opomiarowania

Akademia Morska w Gdyni i ENERGA-OPERATOR będą współpracować w zakresie badań i rozwoju sieci inteligentnej. Podpisane porozumienie koncentruje się na współpracy naukowo-technicznej w obszarze inteligentnych systemów elektroenergetycznych, a zwłaszcza inteligentnej infrastruktury pomiarowej.

– Naszym celem jest wzajemne wspieranie się w zakresie badań nad rozwojem infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania w celu optymalizacji procesów akwizycji danych pomiarowych i realizacji pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej – mówi Roman Pionkowski, prezes ENERGA-OPERATOR. – Akademia Morska jest bardzo ambitnym partnerem.

Energa-Operator współpracuje z Akademią Morską w Gdyni

Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, Prorektor Akademii Morskiej w Gdyni podkreślił, iż celem uczelni jest między innymi rozwój innowacyjności w obszarze inteligentnych systemów elektroenergetycznych, oparty na wynikach krajowych prac naukowo-badawczych.

– Dzięki współpracy zwiększy się udział polskiej nauki i techniki w rozwoju inteligentnych systemów elektroenergetycznych – powiedział prof. Mindykowski.

Pokłosiem zawartego porozumienia mają być m.in. wspólne publikacje naukowe.

ENERGA-OPERATOR to spółka Grupy ENERGA i jeden z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Zasila odbiorców na obszarze 75 tys. km² (ok. jedna czwarta powierzchni Polski). Spółka eksploatuje ponad 180 tys. km linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, którymi przesyła do odbiorców ponad 20 TWh energii rocznie, co daje jej 16,8 proc. udział w rynku.