Aktualności

Powrót
01.10.2019

Energa podpisała porozumienie z Akademią Marynarki Wojennej

Energa podpisała porozumienie z Akademią Marynarki Wojennej

30 września br. doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Energą SA i Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Uroczystość odbyła się w siedzibie gdyńskiej uczelni. Energę reprezentował, kierujący Grupą, prezes Grzegorz Ksepko. W imieniu Akademii podpis pod dokumentem złożył rektor-komendant-kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

Celem podpisanej umowy jest współpraca edukacyjna, naukowa, kulturalna i środowiskowa w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz badawczo-rozwojowej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, organizacji i zarządzaniu. Dzięki temu porozumieniu obie strony spodziewają się sprawnej, a także efektywnej realizacji zadań na rzecz pobudzania rozwoju Grupy Energa, wzmacniania potencjału ludzkiego oraz aktywizacji pracowników. Zdaniem sygnatariuszy porozumienia, profesjonalna edukacja jest najlepszą drogą do poprawy stanu bezpieczeństwa naszego państwa, rozwoju biznesu i ludzi.

Współpraca pomiędzy gdańskim koncernem energetycznym, a gdyńską uczelnią będzie realizowana poprzez przygotowanie przez Akademię oferty edukacyjnej, sporządzonej w oparciu o analizy potrzeb Grupy Energa oraz oczekiwania rynku pracy. Składać się na nią będą działania informacyjno-promocyjne i upowszechnienie wiedzy, współpraca naukowo-dydaktyczna, działania rekrutacyjno-doradcze, wzajemne wspieranie się w ramach swoich możliwości merytorycznych i prawnych. Zarząd Energi SA oraz władze Akademii Marynarki Wojennej chcą także wspólnie organizować szkolenia, konferencje, seminaria i warsztaty. Podpisane porozumienie ma podwyższyć jakość edukacji pracowników Grupy Energa, a także kształtować świadomość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo narodowe, środowisko spółki oraz bezpieczeństwo własne pracowników. Z kolei Energa zaoferowała Akademii prowadzenie zajęć przez pracowników Grupy w ramach wykładów akademickich. Porozumienie zostało zawarte bezterminowo.