Aktualności

Powrót
17.12.2020

Energa przetestuje w Gdańsku nowatorskie słupy energetyczne

Energa przetestuje w Gdańsku nowatorskie słupy energetyczne

Energa z Grupy ORLEN otrzyma blisko 3 mln zł dofinansowania na wdrożenie nowych rozwiązań w budowie słupów wysokiego napięcia. Nowe konstrukcje dodatkowo usprawnią działanie systemów łączności. Środki przekaże Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a partnerem w projekcie będzie Politechnika Gdańska.

W ramach projektu opracowane i przetestowane zostaną dwa typy słupów wysokiego napięcia specjalnego przeznaczenia. Pierwszy typ odpowiada na zapotrzebowanie rynku energetycznego w zakresie bezpieczeństwa, stosowania skutecznych systemów łączności oraz redukcji możliwości tzw. blackoutów. Opracowywana konstrukcja zakłada możliwość instalacji anten oraz układu zasilania dla systemów łączności (np. systemu łączności krytycznej TETRA zarządzanego przez Energę Operatora, spółkę zależną Energi) na niewykorzystywanych dotąd do tego celu słupach linii wysokiego napięcia i zasilanie tych urządzeń, generalnie wymagających odbiorów niskonapięciowych, bezpośrednio z linii 110 kV dzięki przekładnikom napięciowym. Te rozwiązania pozwolą objąć systemami łączności tereny dotąd leżące poza zasięgiem z przyczyn technicznych, technologicznych czy lokalizacyjnych.

Inne rozwiązanie wdrażane w ramach projektu – zastosowanie poprzeczników izolatorowych zamiast typowej konstrukcji stalowej – pozwoli zmniejszyć obszar zajęty przez linię napowietrzną 110 kV, skróci czas budowy nowych linii elektroenergetycznych, zmniejszy wagę słupów i zredukuje koszty inwestycji.

Projekt będzie realizowany w okresie 2021-2023 na terenie Gdańska.

Rozwój linii wysokiego napięcia

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata to już kolejne tego typu działanie Energi, dążące do wypracowania i wdrażania nowych rozwiązań w zakresie linii wysokiego napięcia.

W portfolio koncernu jest też innowacyjny projekt słupów kratowych (jedno i dwutorowych dla linii 110 kV) o nazwie Pylon. Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań możliwa jest redukcja liczby stanowisk słupowych, co jest szczególnie istotne w przypadku konieczności ich budowy na terenach o cennych walorach przyrodniczych. Słupy przeszły badania wytrzymałościowe w skali rzeczywistej. Zaprojektowane konstrukcje uwzględniają charakterystyczne dla danego obszaru obciążenia oblodzeniem oraz wiatrem i można je stosować na terenie prawie całego kraju. We wrześniu 2019 roku Energa za to rozwiązanie odebrała podczas Międzynarodowych Targów Energetab 2019 nagrodę – Puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.