Aktualności

Powrót
01.02.2012

Firma Deloitte opublikowała raport "Energy Predictions 2012

Uznana firma doradcza Deloitte opublikowała raport, w którym opisane zostały kluczowe trendy na światowym rynku energii i surowców energetycznych. Według autorów raportu do 2020 roku koncerny energetyczne w naszym kraju mogązainwestować w rozwój ponad 25 mld Euro.

Opisując najważniejsze wyzwania dla polskiego rynku energetycznego, eksperci wskazują na "finansowanie nowych projektów energetycznych, ostateczne określenie ram funkcjonowania projektu jądrowego, scenariusze rozwoju rynku gazowego, rola gospodarek azjatyckich oraz aktywność na rynku fuzji i przejęć" jako zjawiska, które zadecydują o kształcie rynku w horyzoncie najbliższych 8-10 lat.

„Rynek fuzji i przejęć w sektorze energetycznym w Polsce w najbliższych 2-3 latach może być zdominowany przez dużych graczy i konsolidatorów. Strategie podmiotów międzynarodowych mogą skutkować restrukturyzacją portfeli (czytaj: kontynuacją wyprzedaży na rynku polskim) lub umacnianiem pozycji na rynku lokalnym. Jest tu miejsce dla graczy strategicznych jak i w większym niż kiedyś stopniu dla inwestorów finansowych: funduszy private equity i międzynarodowych funduszy infrastrukturalnych. Przedmiotem ich zainteresowania jest m.in. sektor energii odnawialnej oraz – w wybranych przypadkach - możliwości, które wciąż oferują procesy prywatyzacji. Większej niż dotychczas aktywności należy również spodziewać się ze strony dużych graczy w sektorze paliwowym poszukujących za granicą nowych możliwości w sektorze wydobywczym” - mówi Marcin Sieczyk, Dyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego, Środkowoeuropejski Zespół Energii i Zasobów Deloitte.

W ocenie analityków liczne wyzwania stoją przez budowanym w Polsce sektorem energii jądrowej. Do najważniejszych zaliczają się stworzenie stabilnych ram prawnych dla funkcjonowania w naszym kraju elektrowni jądrowych oraz wyposażenie w odpowiednie zasoby i kompetencje regulatora tego obszaru - Państwowej Agencji Atomistyki. Ramy prawne i organizacyjne muszą gwarantować najwyższą jakość prac i wdrożenia projektu.

Dużym wyzwaniem będzie także finansowanie niezbędnych inwestycji. Plany inwestycyjne muszą uwzględniać niepewność w obszarze regulacji oraz ograniczoną skłonność instytucji finansowych do inwestowania w duże przedsięwzięcia infrastrukturalne.

Więcej informacji na temat publikacji oraz cały raport można znaleźć na stronie internetowej firmy Deloitte.